Leefstijl-coach

Toxisch gedrag dat nooit getolereerd mag worden.Volgens de psychologische- en gedragsnormen zijn er soorten van gedrag die we niet van mensen zouden mogen tolereren. Het zijn soorten van gedrag die niet voldoen aan de normen van moraal en respect. Dit soort gedrag noemen we ook wel “toxisch gedrag”.
Toxisch gedrag is het soort gedrag dat géén plaats heeft in gezonde relaties.

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te vermelden dat mensen niet “toxisch” zijn, maar dat het hun gedrag is, dat toxisch zijn kan.
Toxisch gedrag heeft een vermogen om het leven uit mensen te zuigen en een spoor van negativiteit achter te laten. Eigenlijk kennen we allemaal wel iemand die zich zo gedraagt.
Je voelt je “ge-drained” vanwege het toxisch gedrag wanneer deze mensen aanwezig zijn, of wanneer zo’n persoon de ruimte verlaat. Zijn er mensen die jou vanwege hun gedrag uitgebrand en verdrietig achterlaten? Dit zijn de mensen die het toxisch gedrag vertonen dat we hier bedoelen. Veel mensen weten niet eens dat ze toxische gedrag vertonen en zullen niet toegeven dat ze het doen, wanneer men hen ermee confronteert. Gedragswetenschappers helpen met handige tips hoe we met toxisch gedrag van mensen kunnen omgaan en hoe we de negatieve energie kunnen neutraliseren.

Jammer is eigenlijk dat we constant omgeven worden door toxisch gedrag van mensen, maar niet iedereen weet wat het betekent. De meeste mensen voelen zich gewoon slecht, nadat de persoon die het toxisch gedrag vertoont de ruimte verlaat.
Wees gerust, we leggen het hier voor alle duidelijkheid even uit.


Er zijn toxische gedragingen die nooit getolereerd zouden mogen worden:

Psychologische manipulatie / intimidatie / emotionele chantage
Fysieke of verbale intimidatie is toxisch gedrag. Als iemand fysieke of verbale intimidatie gebruikt om iets van jou gedaan te krijgen, dan is dat een zeer onaangename situatie om zich in te bevinden. Sommige mensen gebruiken intimidatie als een vorm van psychologische manipulatie. Deze gedragingen zijn manieren om controle over jou te krijgen, zeggen iets over de balans en onbalans van de relatie, en geven vaak ook een goede aanwijzing over de motivatie(s) van de andere persoon.

Constant confronteren of constant kritiek leveren
Sommige kritiek is goed als zij op een correcte wijze overgebracht wordt. Maar constant kritiek leveren is toxisch en zou derhalve niet getolereerd mogen worden. Niet alle “fout-vinders”, c.q. “critics”, mensen die constant kritiek op andere mensen leveren, weten waar ze mee bezig zijn en hoe ze andere mensen kunnen bezeren door hun gedrag.

Neerbuigend doen, neerbuigend praten of kleineren
Iemand omlaag-praten of iemand stuk-praten, of iemand kleineren, of iemand neerbuigend benaderen. Het zijn allemaal manieren van gedrag dat toxisch is. Het gedrag kan bedoeld of onbedoeld plaatsvinden en soms valt het je niet meteen op, maar het resultaat is hetzelfde. De persoon waartegen gesproken wordt, is neerbuigend bejegend en voelt zich derhalve alsof hij/zij minder is dan de persoon die al het praten doet. Dit kan per abuis zijn, maar het gevoel èn het resultaat zijn gelijk. Dat de persoon in kwestie jou uitlacht en zegt dat het ze niet interesseert òf dat het niet belangrijk is wat jij voelt en denkt, is niet in orde. Ook is het niet okay wanneer iemand zegt dat jouw gedachten op foutief denken gebaseerd zijn, of wanneer men zegt dat jij “te emotioneel” of “te sensitief” bent. Dit is manipulatie; puur en simpel.

Pijnlijk “gossippen”, c.q. slecht praten achter iemands rug om - lasteren
Pijnlijk en ja, dat is het inderdaad. En: diegene die met jou over iemand anders “gossipt”, zal dat ook bij iemand anders over jou doen. Pijnlijk dus! Pijnlijk niet alleen vanwege de pijn die dit gedrag veroorzaakt bij mensen. Gossip - laster - het is disrespectvol, het voldoet niet aan de normen van goed gedrag en het dient geen doel. Sterker nog het is vernietigend voor de ziel van degene waarover gesproken wordt, en het is vernietigend voor de ziel van degene die lastert.

Weigering te luisteren of te (be)spreken
Een weigering van iemand om naar jou te luisteren, of om hetgeen te bespreken dat jij ter discussie brengt (wilt brengen), is een van de meest toxische gedragingen. Het is voor degene die het overkomt niet alleen frusterend, maar ook vernederend. Het meest foutieve dat je in zo’n geval kunt doen is verantwoordelijkheid nemen voor iemand’s weigering, door bijvoorbeeld zelfkritiek of door te denken dat jij het verkeerde tijdstip voor een bespreking gekozen hebt. Niet doen, want dit soort gedrag van die persoon is hoogst toxisch en manipulatief.

Klagen of beklagen
Constant klagen of beklagen is een vorm van toxisch gedrag. Meestal wordt het echter niet als zodanig door degene die klaagt onderkent. Chronische klagers geven constant een negatieve draai of uiting aan zaken en dat is een ware “challenge” voor hun omgeving. Niets maakt chronische klagers méér gelukkig dan nòg ongelukkiger (miserable) te zijn dan hun vrienden en bekenden (misery loves company).

Schuld of schuldgevoel
Toxisch gedrag is ook wanneer schuld of schuldgevoel gebruikt wordt om jou tot iets over te halen. Bijvoorbeeld ook wanneer iemand schuld of schuldgevoel gebruikt om jou over te halen tijd of geld te investeren. Iedereen die jou manipuleert of jou een schulgevoel aanpraat om je over te halen méér te investeren dan je eigenlijk wilt, dat is iemand in wiens gezelschap je niet wilt verkeren.Meer lezen?
Meer weten? Anders leren omgaan met jouw emoties of een gezondere leefstijl aanleren? Neem contact met mij op. 💕
26